Výtvarka

Výtvarná dílnička pro děti se součástí každé naší sezónní akce. Protože všechny děti rády tvoří, nabízíme jim výtvarný kroužek každý týden. Naše lektorka…..má na každý týden připravený jiný jednoduchý zajímavý výrobek, který děti podle věku a svých schopností mohou vyrábět buďto samy nebo s pomocí rodičů. Výtvarka se koná každou středu od 10 hod.