Jarní rejdění

Nevíme přesně, kdy se konalo první jarní rejdění, ale bylo to brzy po založení Rožálku. Malé děti tančily, bavily se a rejdily, jak to umí  jen ony. I když akce později získala podobu karnevalu, na kterém k tanci a poslechu hraje půvabné písničky Beruška Band, původní název zůstal.