Týden řemesel v Rožálku

 

Týden řemesel v Rožálku má formu příměstského tábora, kdy základnou pro děti je rožálkovská herna a na programu je každý den buďto poznávání nějakého řemesla: hrnčířství, malířství, včelařství, nebo celodenní výlet. Oblíbenými cíli našich výprav je Botanikus v Lysé nad Labem, Čistička odpadních vod v Bubenči, dílna Smaltum v Holešovicích.