Eva Juskaninová Meningerová

V Rožálku jsem začala pracovat v roce 2010, když byl mému nejstaršímu synovi rok. Podílela jsem se jako dobrovolnice na práci v kroužcích a na sezónních akcích. Mé tři děti v Rožálku vyrůstaly, strávili jsme tam krásných deset let mé mateřské dovolené.  A nepřestala jsem pro Rožálek pracovat, ani když jsem opět nastoupila do práce. Už nevedu kroužky, ale mám na starosti dotace, webové stránky a další administrativní záležitosti.