Václava Bromovská

Narodila jsem se v Praze, maminka je výtvarnice – keramička, pracovala na pražské Kampě a později si zařídila svůj ateliér ve Velkých Přílepech. Umění a hlína mne tedy provázejí celým životem.

Při základní škole jsem absolvovala výtvarné obory v ZUŠ Libčice a ZUŠ Petřiny a dále studovala na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu obor výtvarné a technologické zpracování keramiky a porcelánu.

Po ukončení studia jsem dva roky vedla výtvarný obor ZUŠ Libčice a věnovala se vlastní tvorbě.

Osud mne pak zavedl do firmy Smaltum, kde jsem se naučila práci se smaltem a s přestávkami zde malovala šperky a plechové hrnečky až do roku 2020. S firmou spolupracujeme a každoročně ji navštěvujeme s dětmi v rámci rožálkovského Týdne řemesel.

S Rožálkem jsem se seznámila na mateřské dovolené. Zprvu vedla výtvarné dílničky pro nejmenší, časem ještě kroužek Keramika a Sluníčka a převzala jsem část koordinace mateřského centra.

Nyní se se mnou můžete setkat na většině „jednorázových“ akcí MC Rožálek a pravidelně každé čtvrteční odpoledne na kroužku Keramika.